1/2

Vacatures

Wij zijn op zoek naar

Eén of twee bestuursleden 

onbezoldigd

Twee bestuursleden zijn aan het einde van hun bestuurstermijn. Daarom zoekt Huis de B één of twee nieuwe bestuursleden als opvolger(s). Het betreft de portefeuilles financiën en juridische zaken, separaat of gecombineerd. We zoeken iemand met ervaring op de betreffende terreinen en met name financieel. Je hoeft geen bestuurlijke ervaring te hebben. Het kan juist een kans zijn om bestuurlijke ervaring op te doen in een maatschappelijke organisatie.

Iets over ons bestuur

Huis de B is in 1991 opgericht als stichting door ouders van de Petteflet. Het bestuur heeft altijd bestaan uit een aantal ouders, aangevuld met mensen die van buitenaf kwamen. Een mix van nabijheid en afstand die goed bevalt.

Het bestuur is een bestuur op afstand met een toezichthoudende rol, maar kenmerkt zich toch door een grote (maatschappelijke) betrokkenheid. Het is een onbezoldigd bestuur dat normaliter vijf keer per jaar gezamenlijk overlegt. Jaarlijks is er een, vaak inspirerende, themabijeenkomst samen met het management, de personeelsvertegenwoordiging en de oudercommissie.

 

Er zijn een aantal portefeuilles in het bestuur aanwezig. Hierdoor kan het bestuur een kritisch klankbord zijn voor de directeur op alle domeinen.


Dit zijn:

  • Voorzitterschap, nu vervuld door Marietta Muhonen

  • Financieel, nu vervuld door Bernard Hageman (vacature)

  • Pedagogisch, nu vervuld door Judith Stolwijk

  • Beheer, nu vervuld door Jacintha Moesker

  • Personeel, nu vervuld door Ryanka Hazekamp

  • Juridisch, nu vervuld door Hajo de Wit (vacature)

Ben je iemand of ken je iemand die één van beide functies zou kunnen of willen vervullen?

Stuur dan een mail of bel naar de voorzitter of directeur:


  voorzitter Marietta Muhonen
  E bestuur@huis-de-b.nl | M 06-8360 3970

  directeur Judith Lechner
  E judith.lechner@huis-de-b.nl | M 06 2454 1157

----------------------------------------------------------------------

 

Invalkracht pedagogisch medewerker (specifiek voor het jonge kind)

Heb jij affiniteit met het jonge kind (2-5 jaar) en ben jij een leuke, flexibele PEDAGOGISCH MEDEWERKER, niveau 3 of 4? Wij zoeken iemand die ons team komt versterken. Het is een baan op basis van een 0-urencontract. Meer informatie vind je hier.

 

Interesse? Stuur je motivatie + CV naar locatiehoofd magda.walpot@huis-de-b.nl

 

________________________________________________

 

Invalkracht pedagogisch medewerker

 

Ben jij een leuke, flexibele PEDAGOGISCH MEDEWERKER, niveau 3 of 4? Wij zoeken iemand die ons team komt versterken. Het is een baan op basis van een 0-urencontract. Je zult worden ingezet bij al onze leeftijdsgroepen 3 t/m 13 jaar op één locatie. Meer informatie vind je hier.

 

Interesse? Stuur je motivatie + CV naar locatiehoofd magda.walpot@huis-de-b.nl

Of loop gewoon eens bij ons binnen om de sfeer te proeven.  

We hebben een divers team. Bij ons voelen mensen zich thuis met verschillende achtergronden qua leeftijd, geslacht, cultuur of opleiding. Je moet wel voldoen aan de wettelijke kwalificatie eisen. Die vind je hier.