top of page

Voor de wijk

Meer dan opvang alleen!

Huis de B heeft, naast de opvang van kinderen, ook een sociale functie in de wijk. Als aanvulling op onze huidige activiteiten voor de kinderen van de BSO, organiseren wij activiteiten voor buurtkinderen, ouders en buurtbewoners. 

Sport, creatief, groen & gezond

Er zijn in Huis de B drie teams die een bepaald activiteitendomein beheren. Dit zijn: sport, creatief en groen & gezond. Zij organiseren regelmatig verschillende activiteiten. De teams hebben in Huis de B ook verschillende ruimtes tot hun beschikking waaronder een discokelder, een atelier, een toneelruimte en het gymlokaal. Deze drie team organiseren soms iets voor de hele wijk, soms een activiteit met collega-opvang organisaties en soms organiseren zij een activiteit voor een goed doel.

Kostwinning

Huis de B is ook deelnemer in het samenwerkingsverband Kostwinning. Hierin bespreken bewoners en organisaties samen plannen voor Kostverloren om de wijk fijn, leefbaar en sociaal te houden. Huis de B is actief in het jeugdteam waarin de school, de speeltuinvereniging, de opvang en het WIJ-team samen het jeugdaanbod bekijken en bespreken.

Thuis in Kostverloren (TIK)

De directeur van Huis de B, Petra Winters, is voorzitter van een klein fonds voor activiteiten in Kostverloren. Op een laagdrempelige manier kunnen wijkbewoners een financiële bijdrage vragen om iets leuks te doen met de straat of een ander groepje bewoners. Kijk hiervoor op de website van TIK.

Kostwinning_logo.png
bottom of page