1/2

Pedagogisch Beleid

In Huis de B bieden we pedagogisch verantwoorde opvang voor kinderen van 3 tot 13 jaar. Wij zorgen ervoor dat de combinatie werk en opvoeding voor ouders een plezier is. Het spel en de ontwikkeling van het kind als individu en in de groep stellen wij centraal.
 

Wij delen de doelgroep op in:

  • Het Nest, de groep 3-5 jarigen

  • Het Voordek, 5-7 jaar

  • Het Achterdek, 7-10 jaar

  • Het Honk, 10-13 jaar

 

Elke leeftijdsgroep heeft een eigen huiskamer en een eigen pedagogisch klimaat. Alle teams werken met onze pedagogische cirkel (zie afbeelding). In de pedagogisch cirkel staan de vier pedagogische kerndoelen. Aan deze doelen koppelen wij houding en gedrag van medewerkers zodat ons beleid ook echt voelbaar is in elke huiskamer. Elke medewerker heeft eigen talenten en we stimuleren medewerkers om die in te zetten.  (zie afbeelding).


De pedagogische cirkel is een praktische weergave van onze visie op het werken met kinderen. We gebruiken dit als leidraad en toetssteen bij ons handelen. Met de cirkel geven wij richting aan hoe we ons in de toekomst willen ontwikkelen.

Download ons Pedagogisch Beleid hier.

 

           

Huis de B

Adriaan van Ostadestraat 38
9718 RZ Groningen

050 - 313 03 88
info@huis-de-b.nl

Wij zijn open

7.30 - 19.00 uur

Vroege Vogels 7.30 - 8.00
Stressen na zessen 18.00 - 19.00

Registratie

KvK 41012443
LRK nummers:

KDV 665423019

BSO 952906946