top of page

Pedagogisch Beleid

In Huis de B bieden we 

pedagogisch goede opvang voor

kinderen van 2 tot 13 jaar.

 

Wij zorgen ervoor dat de

combinatie werk en opvoeding

voor ouders een plezier is. 

 

Het spel en de ontwikkeling van 

het kind als individu en in de groep

stellen wij centraal.
 

Wij hebben vijf groepen:

  • De Kajuit, 2 - 3 jarigen

  • Het Nest, 4 - 5 jarigen

  • Het Voordek, 5 - 7 jaar

  • Het Achterdek, 7 - 10 jaar

  • Het Honk, 10 - 13 jaar

 

Alle teams werken met onze

pedagogische kernwaarden

passend bij de leeftijd.

Elke groep heeft een eigen

huiskamer en een eigen

leefklimaat met verschillende

vrijheidsgraden. 

In de pedagogisch cirkel staan de vier pedagogische kernwaarden: groei, respect, vrijheid en huiselijkheid. Aan deze waarden koppelen wij houding en gedrag van medewerkers zodat ons beleid ook echt voelbaar is in elke groep. Elke medewerker heeft eigen talenten en we stimuleren medewerkers om die in te zetten.


De pedagogische cirkel is een weergave van onze kernwaarden voor het werken met kinderen. We gebruiken dit als leidraad en toetssteen bij ons handelen. De komende jaren werken we aan:

Playwork

Dit is een visie en werkmethode voor spel in de vrije tijd van kinderen. Overgewaaid uit Engeland is het een inspiratiebron voor Huis de B. Bij Playwork staan de volwassenen aan de zijlijn en maken ruim baan voor kinderen. De volwassenen observeren, luisteren en reflecteren. Alleen als het echt nodig is grijpen zij in.

Risicovol spelen

Kinderen groeien van het nemen van risico’s. Dit is spel waarbij snelheid, hoogte, trekken en duwen, uitdagende plekken en materialen en spelen uit het zicht van belang zijn. 

Welbevinden en betrokkenheid

Dit is een observatiemethode waarbij men kijkt naar hoe een kind zich voelt én hoe een kind tot spel en leren komt. Het zijn de graadmeters van een goed pedagogisch klimaat. De combinatie van observaties, kindbesprekingen met de pedagogisch coach en oudergesprekken met de mentor, maakt dat elk kind op de B ook echt gezien wordt!

Bekijk ons Pedagogisch Beleid hier.

 

           

bottom of page