top of page

Mediawijsheid

Playwork

Playwork is een werkwijze om kinderen in hun vrije tijd te begeleiden en te ondersteunen bij het vrije, avontuurlijke en risicovolle spelen. Het komt uit Groot Brittannië waar het ontwikkeld is in de 'adventure playgrounds', en benadrukt het belang van de eigen inbreng van kinderen en hun vrije spelen. De 'playwork benadering' gaat uit van de autonomie van kinderen en de verantwoordelijkheid voor hun vrije tijd en hun eigen speelomgeving en wat zij daar zelf willen spelen. 

Het vrij spelen van kinderen:

'Spelen is een proces dat vrij is gekozen, zelf aangestuurd en intrinsiek gemotiveerd. Dus, kinderen bepalen en controleren zelf de inhoud en de intentie van hun spel, door het volgen van hun eigen manier met hun eigen instincten, ideeën en interesses op hun eigen manier met hun eigen redenen. 

Met nadruk gaat het bij Playwork niet alleen om de begeleiding van de kinderen tijdens het spelen, maar om hoe professionals en vrijwilligers kinderen ondersteunen in hun vrije tijd. Hiermee sluit het goed aan bij de rol die professionals willen spelen ten aanzien van de kinderen die zij onder hun hoede hebben. 

playwork_podcast_logo_02.png
bottom of page