top of page

KiVa

Wij zijn KiVa!

KiVa is een programma dat zich richt op positieve groepsvorming. Hierdoor worden de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen versterkt en worden problemen zoals pesten tegengegaan. KiVa gaat uit van de kracht van de groep en richt zich niet op individuen. Iedereen is verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. 

Huis de B en KiVa

KiVa richt zich op scholen. Maar omdat pesten na schooltijd niet ophoud, vinden wij het als buitenschoolse opvang belangrijk om - net als school - te werken aan een positief groepsklimaat. We spreken dezelfde KiVa-taal als op school.

 

Ook in Huis de B werken we aan een fijne groep waar iedereen zichzelf mag zijn. Bij Huis de B hebben we een KiVa-werkgroep die samen optrekt met school.

KiVa-ontwikkelaar

Bijzonder is dat de werkgroep van Huis de B de KiVa-aanpak vertaald heeft naar buitenschoolse opvang. We deden dit onder begeleiding van de RUG en de KiVa-organisatie. De KiVa-organisatie gaat het materiaal dat in Huis de B is ontwikkeld, beschikbaar gaat maken voor andere opvangorganisaties. 

 

Lees hier meer over Kiva

KiVa_logo_registered_550x550-300x300.jpg
bottom of page