top of page

Ontwikkelen om te blijven wie we zijn

In 2016 bestond Huis de B 25 jaar. Ooit opgericht door ouders is Huis de B op een spontane manier gegroeid naar een volwaardige organisatie met een prachtig eigen gebouw en een team van circa 30 mensen die in vaste of tijdelijke dienst verbonden zijn aan Huis de B.

 

Van oudsher is Huis de B een betrokken organisatie. Daarom willen we een sterke verbinding met ontwikkelingen in de samenleving vasthouden. Ook willen we als éénpitter autonoom blijven en dan is aandacht voor ons ondernemerschap van belang. Dit vraagt om een gezonde en zakelijke bedrijfsvoering met een sociaal gezicht.

 

In het centrum van de stad en de oude omliggende wijken nam de groei van gezinnen met kinderen langzaam aan het afnemen. De groei van Huis de B  is toch min of meer stabiel gebleven, ook in de crisis. Door een aantrekkende economie, een goed aanbod voor jonge kinderen en samenwerking met de OJS De Petteflet zetten we in op groei van jonge kinderen in de wijk en bij Huis de B. Samen met andere partners in de wijk willen we een duurzame plek in de stad zijn en blijven. 

 

De komende jaren wil Huis de B zich richten op het behoud van kwaliteit en goede relaties met ouders, zodat het bijzondere karakter bewaard blijft en zich tevens vernieuwd. We zetten ons in op drie beleidsterreinen: pedagogisch beleid, personeelsbeleid en maatschappelijk beleid.

 

Al met al staan de komende jaren in het teken van ontwikkeling, om uiteindelijk te blijven wie we zijn: een bijzondere, eigenwijze en betrokken kinderopvangorganisatie!

 

Samen spelen, samen leren en van alles uitproberen is onze missie!

Marietta Muhonen
voorzitter Huis de B

bottom of page