top of page

Oudercommissie

Opgericht en bestuurd door ouders

Huis de B is in 1993 opgericht door ouders. Ouders en/of voormalig ouders vormen tot op de dag van vandaag het bestuur. Ouders hebben altijd een belangrijke stem gehad in de ontwikkeling van de opvang.

Oudercommissie

Huis de B heeft een actieve en betrokken oudercommissie. Je kunt de oudercommissie benaderen via het emailadres: ochuisdeb@gmail.com. De OC bestaat momenteel uit:

  • Hein Jouke Dijkstra

  • Michiel Katoele

BOinK

In Nederland is de belangenvereniging voor kinderopvang en peuterspeelzalen BOinK. Zij worden betrokken bij wetgevingstrajecten, onderzoeken, adviesraden, het ontwikkelen van nieuwe vormen van opvang en diverse andere zaken die belangrijk zijn voor ouders met kinderen in de opvang en op peuterspeelzalen. 

  • BOinK zet zich in voor het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang en heldere eenduidige regelgeving door de overheid.

  • BOinK maakt zich sterk voor effectieve handhaving van de regelgeving en voor een goede spreiding van verschillende soorten opvang binnen steden en op het platteland

  • BOinK informeert ouders en oudercommissies over kwaliteit, regelgeving, prijzen en financiering in de kinderopvang. Daarbij biedt BOinK ondersteuning en advies in geval van klachten en geschillen.

  • BOinK stimuleert de aanwezigheid van een actieve oudercommissie en overtuigt ouders van het belang van medezeggenschap.

bottom of page