1/2

Opvoeddialoog

Voor Huis de B is opvang een pedagogische taak. We bieden kwaliteit en we kijken naar het Welbevinden en de Betrokkenheid van de kinderen. Daar praten we graag over met de ouders én met de kinderen zelf.

 

De opvoeddialoog is het gesprek tussen ouder, kind en medewerker van de opvang. Hoe beter deze dialoog verloopt, hoe beter de leefwerelden van het kind op elkaar afgestemd zijn. Hoe makkelijker een kind zich kan ontwikkelen. Want bekendheid creëert continuïteit en veiligheid. 

Alle ouders worden minimaal eenmaal, maar liefst tweemaal per jaar uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van het kind. Wij kijken niet naar schoolprestaties, maar vooral naar de brede ontwikkeling en de talenten van je kind.

Huis de B

Adriaan van Ostadestraat 38
9718 RZ Groningen

050 - 313 03 88
info@huis-de-b.nl

Wij zijn open

7.30 - 19.00 uur
Vroege Vogels 7.30 - 8.00
Stressen na zessen 18.00 - 19.00

Registratie

KvK 41012443
LRK nummers:

KDV 665423019

BSO 952906946

©© Copyright©