1/2

Ouders

Opgericht en bestuurd door ouders

Huis de B is in 1993 opgericht door ouders. Ouders en/of voormalig ouders vormen tot op de dag van vandaag het bestuur. Ouders hebben altijd een belangrijke stem gehad in de ontwikkeling van de opvang.

Klanttevredenheid

De klanttevredenheid voor onze kinderopvang is altijd buitengewoon hoog geweest. Nog in 2015 kreeg Huis de B van Opiness de prijs voor beste BSO in Groningen. Huis de B scoorde een gemiddelde van 8,8. De tevredenheid heeft te maken met de visie van Huis de B die door ouders gevormd is. Niet veiligheid maar vrijheid staat voorop. Niet leren maar spelen is de regel. Er worden daarom erg veel leuke activiteiten aangeboden van sport tot kunst. We zijn experts in vrijetijdsbesteding!

Oudercommissie

Huis de B heeft een actieve en betrokken oudercommissie. Je kunt de oudercommissie benaderen via het emailadres: ochuisdeb@gmail.com. De OC bestaat momenteel uit (van links naar rechts op de foto):

 • Janina Schnieders-Warkor 
  voorzitter, ouder van de Petteflet, moeder van Loe (tijdelijk afwezig)
   

 • Lotte Pigge
  ouder van de Nassauschool, moeder van Pim, Joep en Maas
   

 • Louise Jansen
  ouder van de Petteflet, moeder van Suzanne en Malou
   

 • Silke Voet 
  ouder van de Petteflet, moeder van Mare en Luuk


 

 

 

 

 BOinK

In Nederland is de belangenvereniging voor kinderopvang en peuterspeelzalen BOinK. Zij worden betrokken bij wetgevingstrajecten, onderzoeken, adviesraden, het ontwikkelen van nieuwe vormen van opvang en diverse andere zaken die belangrijk zijn voor ouders met kinderen in de opvang en op peuterspeelzalen. 

 • BOinK zet zich in voor het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang en heldere eenduidige regelgeving door de overheid.

 • BOinK maakt zich sterk voor effectieve handhaving van de regelgeving en voor een goede spreiding van verschillende soorten opvang binnen steden en op het platteland

 • BOinK informeert ouders en oudercommissies over kwaliteit, regelgeving, prijzen en financiering in de kinderopvang. Daarbij biedt BOinK ondersteuning en advies in geval van klachten en geschillen.

 • BOinK stimuleert de aanwezigheid van een actieve oudercommissie en overtuigt ouders van het belang van medezeggenschap.

Huis de B

Adriaan van Ostadestraat 38
9718 RZ Groningen

050 - 313 03 88
info@huis-de-b.nl

Wij zijn open

7.30 - 19.00 uur
Vroege Vogels 7.30 - 8.00
Stressen na zessen 18.00 - 19.00

Registratie

KvK 41012443
LRK nummers:

KDV 665423019

BSO 952906946